Psychoterapia psychodynamiczna Rzeszów

Specjalizuję się w psychoterapii psychodynamicznej, która jest jedną z najskuteczniejszych metod psychoterapeutycznych przeznaczonych dla osób zmagających się z problemami natury psychicznej.

Psychoterapia psychodynamiczna nie polega jedynie na szybkim zredukowaniu objawów (usunięciu czegoś), ale pozwala na poprawę jakości życia (zwiększenie zasobów psychologicznych, wzbogacenie) i uzyskanie długofalowej, głębokiej zmiany, która kontynuuje się również po zakończeniu psychoterapii.

Psychoterapeuta Natalia Złotek

Psychoterapeuta psychodynamiczny
Natalia Złotek

Koszt psychoterapii

150 zł / 1 sesja

Jedna sesja psychoterapii psychodynamicznej
trwa 50 minut.

Godziny pracy

Pon. 12:00 – 20:00

Wt. 09:00 – 18:00

Śr. 12:00 – 20:00

Czw. 09:00 – 17:00

Pt. 09:00 – 12:00

Kalendarz wizyt

maj 2024
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
niedz.
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Wolne terminy

Dane kontaktowe

Adres

ul. Teofila Lenartowicza 17b/74,35-051 Rzeszów

Opublikowano dużo wyników badań* klinicznych potwierdzających, że psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczną metodą leczenia większości zaburzeń psychicznych.

*przegląd wielu badań na temat skuteczności psychoterapii psychodynamicznej – Shedler, 2010 w: American Psychologist, tom 65(2) Luty – Marzec 2010, s. 98-109, University of Colorado Denver, School of Medicine

 

Podejście psychodynamiczne wywodzi się z psychoanalizy, jednak rozwijało się, integrując doświadczenia wielu znaczących przedstawicieli myśli i praktyki psychoterapeutycznej (m.in. teorie relacji z obiektem, psychologię ego, psychologię self).

Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna?

Terapeuta psychodynamiczny zakłada, że wszelkie dolegliwości i trudności o charakterze emocjonalnym wynikają z przyczyn głęboko zakorzenionych, ale nie zawsze uświadomionych. Celem jest uświadomienie sobie prawdziwych źródeł problemów, co pomaga w stopniowej poprawie funkcjonowania (tzw. wgląd).

Według paradygmatu psychodynamicznego człowiek funkcjonuje kierowany przez wypadkową swoich wewnętrznych, dynamicznych sił. Niekiedy pozostają one ze sobą w tzw. konflikcie (np. boimy się tego, czego zarazem pragniemy) i manifestują się niepożądanymi reakcjami, wywołują lęk i inne dolegliwości. Terapia psychodynamiczna dąży do głębszego zrozumienia własnej osobowości i rozwiązania konfliktów wewnętrznych. 

Wszyscy posiadamy tzw. mechanizmy obronne, które pomagają nam radzić sobie z trudnymi doświadczeniami psychicznymi, ale czasem te mechanizmy mogą być nieadaptacyjne. Psychoterapia psychodynamiczna pozwala na porządkowanie świata wewnętrznych przeżyć, przywrócenie/uzyskanie dojrzałych, elastycznych mechanizmów obronnych i redukcję „sztywności” osobowości.

Zobrazowanie spotkania na wizycie psychoterapeutycznej
Jak wygląda psychoterapia na zdjęciu stockowym

Psychoterapia psychodynamiczna bazuje również na założeniu, że myśli i uczucia na temat innych ludzi kształtują relacje – w gabinecie można się im bezpiecznie „przyglądać”. Problemy, które pojawiają się w relacjach z innymi ludźmi, odtwarzają się również w relacji z terapeutą, co pozwala na wspólne doświadczenie ich i zmianę. Więź, która powstaje między psychoterapeutą a pacjentem, pozwala na „przepracowanie” dotychczasowych urazów.

 

Psychoterapia psychodynamiczna to wspólne spotkanie pacjenta i psychoterapeuty, to praktyka oparta na teorii, w której psychoterapeuta wykorzystuje swoje kompetencje i wiedzę, aby nieść pomoc człowiekowi.

Relacja terapeutyczna (silna, zaakceptowana obustronnie więź między pacjentem a terapeutą) staje się najważniejszym czynnikiem leczącym, co zostało potwierdzone naukowo.

W czym pomoże Ci psychoterapia psychodynamiczna?

Pacjent, który przychodzi do psychoterapeuty psychodynamicznego zazwyczaj cierpi, pragnie lepiej radzić sobie z trudnościami, pozbyć się symptomów swojej choroby, uleczyć zaburzenia, ale też chce wspomóc samorozwój. Często leczenie psychoterapeutyczne jest zalecane przy leczeniu farmakologicznym.

Terapia psychodynamiczna pomaga w:

 • zaburzeniach depresyjnych
 • zaburzeniach nastroju
 • zaburzeniach lękowych/nerwicy (m.in. zespół lęku napadowego lub uogólnionego, fobie),
 • zaburzeniach osobowości (np. osobowość narcystyczna, paranoiczna, schizoidalna, borderline, obsesyjno-kompulsywna, zależna),
 • zespole stresu pourazowego (PTSD)
 • zaburzeniach psychosomatycznych
 • schizofrenii, chorobie afektywnej dwubiegunowej
 • kryzysach życiowych (np. rozwód, choroba lub śmierć bliskiej osoby, wypalenie zawodowe i in.)
 • zaburzeniach odżywiania
 • problemach w relacjach społecznych,
 • różnorodnych trudnościach w życiu osobistym i zawodowym

Celem psychoterapii psychodynamicznej jest zwiększenie samoświadomości, uzyskanie wglądu we własne procesy psychiczne i rozwiązanie konfliktów wewnątrz psychicznych, co skutkuje dokonywaniem świadomych życiowych wyborów i lepszą jakością życia.

Psychoterapia psychodynamiczna pozwala na badanie i rozumienie wpływu wczesnych, wzorcowych relacji na nasze obecne związki, jeśli jest on źródłem niepowodzeń życiowych. Dzięki psychoterapii psychodynamicznej osoba staje się dojrzalsza emocjonalnie, potrafi czerpać przyjemność i satysfakcję z życia, a przede wszystkim nawiązuje i utrzymuje lepsze relacje z innymi ludźmi.

Psychoterapia psychodynamiczna pozwala pacjentowi na wzięcie odpowiedzialności za własne życie, odzyskanie kontroli i samodzielne kierowanie nim w satysfakcjonujący sposób. Skutkuje złagodzeniem objawów, rozwojem poczucia sprawstwa, tożsamości, poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie z afektami, spójności Ja, zdolności do miłości, pracy oraz ogólnego poczucia dobrostanu.

Jak pracuje psychoterapeuta psychodynamiczny?

Praca z psychoterapeutą psychodynamicznym umożliwia pacjentowi przeżycie korekcyjnego doświadczenia emocjonalnego, które warunkuje trwałe zmiany w jego osobowości, stając się bazą do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu. Terapeuta psychodynamiczny pełni rolę towarzysza i komentatora, pomagając pacjentowi odkrywać mechanizmy powodujące problemy psychiczne.

Psychoterapeuta słucha, analizuje, stara się rozumieć, ale nie jest sędzią, który ocenia, krytykuje czy umoralniania, unika też doradzania. Terapia psychodynamiczna jest mało dyrektywna. Psychoterapeuta psychodynamiczny skupia się na budowaniu i rozwijaniu wewnątrz sterowności u pacjenta, jego wewnętrznych zasobów, samodzielnego radzenia sobie i podejmowania przez niego decyzji, co oznacza, że nie dostarcza gotowych rozwiązań.

Terapeuta psychodynamiczny pomaga pacjentowi osiągnąć poczucie autentyczności i wyjątkowości dzięki empatycznemu dociekaniu (stara się rozumieć każdego pacjenta, jako jedną niepowtarzalną jednostkę z wyjątkową konstrukcją psychiczną). Pełni dla pacjenta rolę „lustra”, w którym ten może się przejrzeć, a dzięki temu, inaczej spojrzeć na trudne wydarzenia z przeszłości i samego siebie.

Psychoterapeuta psychodynamiczny stara się wraz z pacjentem zrozumieć jego problemy, poznać ich złożoność, aby móc następnie je rozwiązać oraz zredukować przymus powtarzania nieadaptacyjnych wzorców czy strategii działania. Terapeuta stara się wychwycić emocjonalną stronę problemów, dlatego pyta o uczucia, pomaga połączyć poznanie i emocje, co pozwala rzucić nowe światło na to, o czym mówi pacjent.

 

Psychoterapeuta psychodynamiczny pomaga pacjentowi poznać i nazwać szczególnie te emocje, które z jakiegoś powodu są trudne do wyrażenia lub zagrażające. Połączenie rozumienia intelektualnego z emocjonalnym doprowadza do zmiany. Wielu pacjentów potrafi bowiem nazwać swoje trudności i ma pewną wiedzę na ich temat, ale nie są w stanie ich przezwyciężyć bez wglądu emocjonalnego.

Zdjęcie rozmowy psychologa lub psychoterapeuty z pacjentem

Jak wyglądają wizyty u terapeuty psychodynamicznego?

Głowa jako znak zapytania

We współczesnej formie sesja terapeutyczna w nurcie psychodynamicznym odbywa się „twarzą w twarz” (pacjent i terapeuta siedzą naprzeciwko siebie, pacjent nie leży na kozetce:). Pierwsze wizyty poprzedzające psychoterapię to konsultacje.

Sesje psychoterapii psychodynamicznej polegają na dialogu, na rozmowie, która prowadzi do zrozumienia źródeł problemów psychicznych i trwałych zmian w funkcjonowaniu pacjenta. Równie ważne jak fakty są subiektywne odczucia, perspektywa pacjenta. To właśnie osobiste doświadczenia tworzą świat wewnętrzny pacjenta, który stara się zrozumieć psychoterapeuta psychodynamiczny.

Psychoterapia psychodynamiczna odbywa się w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania, a pracy sprzyja szczere, otwarte, spontaniczne dzielenie się przez pacjenta wszystkim tym, co dla niego najważniejsze.

Na każdym etapie psychoterapii psychodynamicznej pacjent współdecyduje o przebiegu wizyt, może wyrażać swoje wątpliwości, obawy, nadzieje. Pacjent pozostaje specjalistą od swojego życia – to on zazwyczaj zaczyna sesje psychoterapii, gdyż najlepiej wie, co w danym momencie jest dla niego istotne, a psychoterapeuta towarzyszy mu w procesie zmiany, poznawania siebie.

W terapii psychodynamicznej istotny jest setting terapeutyczny, czyli organizacja procesu terapeutycznego. Są to zasady, według których toczą się sesje m.in. czas trwania pojedynczej sesji (na ogół jest to 45 lub 50 min), zasady odpłatności, odwoływania sesji, termin terapii (na ogół niezmienny – ten sam dzień tygodnia i godzina, to samo miejsce). Ma on także funkcję terapeutyczną – wprowadza przewidywalność, poczucie stałości, bezpieczeństwa.

Jak przygotować się do wizyty prowadzonej w nurcie psychodynamicznym?

Podczas pierwszych wizyt poprzedzających psychoterapię psychodynamiczną warto mieć, chociaż ogólny zarys celów i oczekiwań, jakimi obszarami, trudnościami w swoim życiu zająć się w psychoterapii. Niemniej jednak ścisłe planowanie, o czym mówić, może skutkować pominięciem istotnych, choć trudnych lub wstydliwych tematów.

Wizyta u psychoterapeuty psychodynamicznego ma także swoją dynamikę, więc podczas rozmowy pojawiają się wątki, o których nie myśleliśmy na początku. Czasem rozmowa skręca w inny, niż pierwotnie planowany kierunek, co niekoniecznie oznacza, że jest mniej efektywna. Bywa, że właśnie nowa perspektywa, wywołana przez pytania terapeuty, może okazać się inspirująca i istotna. Ciekawość i otwartość mogą pomóc w przyjmowaniu innego punktu widzenia.

Ilustracja przedstawiająca kobietę z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego

Ile wizyt u psychoterapeuty psychodynamicznego będzie potrzebnych?

Okres trwania psychoterapii psychodynamicznej jest zindywidualizowany i zależy m.in. od rodzaju i intensywności problemów zgłoszonych przez pacjenta, jego motywacji i możliwości. Przeważnie trwa ona od kilku do kilkunastu miesięcy, a czasami kilka lat.

W niektórych sytuacjach bardziej odpowiednia będzie terapia krótkoterminowa, która ma na celu rozwiązanie konkretnego problemu, dostosowanie się do bieżącej zmiany lub radzenie sobie z obecnym kryzysem. Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna umożliwia głębsze poznanie samego siebie oraz wprowadzenie zmian w różnych obszarach życia.

Zdjęcie klepsydry na tle pokoju lub gabinetu.

Psychoterapia psychodynamiczna - skuteczność

Osoba zastanawiająca się - ilustracja

W ostatnich latach opublikowano znaczną ilość wiarygodnych wyników badań* klinicznych, które potwierdzają skuteczność psychoterapii psychodynamicznej jako metody leczenia wielu zaburzeń psychicznych. Wyniki tych badań wskazują również, że efekty psychoterapii psychodynamicznej nie ograniczają się jedynie do zmniejszenia objawów, ale obejmują także pozytywne zmiany w zakresie funkcjonowania interpersonalnego.

Efekty psychoterapii psychodynamicznej charakteryzują się trwałością i głębokością, rozwijają się i utrzymują również po zakończeniu terapii. Skuteczność tego podejścia staje się szczególnie widoczna w dłuższej perspektywie czasowej. Pozytywne zmiany u pacjentów obserwują również terapeuci w praktyce klinicznej.

 

Podejście psychodynamiczne ma udowodnioną naukowo skuteczność m.in. w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, psychosomatycznych czy zaburzeń osobowości. Z powodzeniem stosowane jest np. w terapii osobowości typu borderline (tzw. osobowość z pogranicza).

*przegląd wielu badań na temat skuteczności psychoterapii psychodynamicznej – Shedler, 2010 w: American Psychologist, tom 65(2) Luty – Marzec 2010, s. 98-109, University of Colorado Denver, School of Medicine

Ile kosztuje wizyta u psychoterapeuty psychodynamicznego?

Koszt wizyty u psychoterapeuty psychodynamicznego w gabinecie w Rzeszowie wynosi 150 zł za sesję 50  minutową. 

Skorzystaj z kalendarza, sprawdź dostępne terminy i umów się na spotkanie z psychoterapeutą psychodynamicznym.

maj 2024
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
niedz.
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Zadzwoń